Начало

За нас е удоволствие да Ви приветстваме с добре дошли на уебсайта на ДЗЗД Консорциум Урбан Груп, независимо дали посещавате сайта поради работни или образователни причини, или просто желаете да научите повече за нашата дейност.

Основната ни цел е предлагане на качествени и бързи проектантски и консултантки услуги – изработване на общи и подробни устройствени планове (ОУП и ПУП), интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, инвестиционни проекти, кадастрални карти и планове и др. Тук можете да прочетете как извършваме тези услуги и да намерите още много информация.

Надяваме се, че нашият уебсайт ще Ви бъде интересен и полезен.